โซลออฟเอเชีย

การจ้องมองของหัวใจ

ภารกิจเวียดนาม

การลองผิดลองถูกในภารกิจแรกในเวียดนาม

จากสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าของแม่มารีถึงดักหลักและ ค้นหาแม่ของลูกบุญธรรมในฝรั่งเศสไม่ต้องพูดถึงเด็ก ๆ ของ Rues ภารกิจแรกของเราที่ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวจริงๆคือ ปากที่ตัดสินใจให้เราสร้าง AME D'ASIE และเราภูมิใจกับมัน