โซลออฟเอเชีย

การจ้องมองของหัวใจ

อยู่ในใจเราตลอดไป 

สมาชิก 2 คนในชั่วโมงแรกซึ่งเป็นที่มาของการสร้าง AME D'ASIE ที่เราจะไม่มีวันลืม
FLO เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2545
มิชลินในเหรียญบนภาพเสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2003

กุมภาพันธ์ 2002 การกลับมาของชนเผ่าที่ราบสูง
ช่วงเวลาที่ดีเพลิดเพลินกับปูกับ Flo บนชายหาดญาจาง
ตรงนี้ที่เราตัดสินใจสร้างสมาคม